1301-1400

 

1303 -  bol postavený kostol sv. Alžbety, ako prvá gotická stavba v Banskej Bystrici. Kostol bol súčasťou mestského špitála – xenodochia, pre chorých a nevládnych baníkov.

1365 – Ľudovít Veľký potvrdzuje obyvateľom  Banskej Bystrice výsady Belu IV.

1390 – v Štatúte mesta sa prvý raz stretávame s priamou zmienkou “o práve meča” – právo vykonávať popravy mečom v Banskej Bystrici.

1400 – prvá písomná zmienka o banskobystrickom katovi, ktorý sa volal Mikuláš.