Február

 

- 2. február 1849 – večer prišiel do Banskej Bystrice Ľudovít Štúr. Na druhý deň verboval dobrovoľníkov do armády.

- 4. február 1825 – v Ostrihome sa narodil desiaty biskup banskobystrickej diecézy Karol Rimely. Zomrel 13. januára 1904 v Svätom Kríži nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej hrobke Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom.

- 17. február 1542 – v Banskej Bystrici sa začal Krajinský snem zvolaný panovníkom Ferdinandom I. Na sneme sa rozhodlo, že nové dane sa musia použiť na vojsko a obranu pevností. Snem trval do 3. marca 1542.

- 22. február 1959 – Pod heslom “Za užšie spojenie filmovej tvorby so životom ľudu” sa v Banskej Bystrici začal I. festival československých filmov. Festival, zamýšľaný ako prehliadka povojnového filmu obrodzujúceho sa od dogmatiky štyridsiatych a prvej polovici päťdesiatych rokov, sa skončil 1. marca. Festival sa do Banskej Bystrice znovu vrátil v roku 1984, kedy sa konal už jeho 22. ročník.

- 24. februára 1526 sa ozbrojení baníci  zmocnili Banskej Bystrice a na viac ako 10 dní úplne ovládli mesto. Počas vzbury držali baníci ako rukojemníka správcu banskobystrického mediarskeho podniku Bernarda Beheima.

- 24.februára 1936 sa v Banskej Bystrici skončili II. svetové zimné hry židovskej mládeže Makabi, na ktorých sa zúčastnili pretekári a športovci z pätnástich štátov sveta. Hry sa začali 17. februára 1936.