Domovská stránka » Články

 
 

Články

 

Kaštiele v mestskej časti Radvaň

Vo fotogalérii vám prinášame 3 dobové fotografie kaštieľov, ktoré sa nachádzajú v dnešnej mestskej časti Radvaň. Kaštieľ Radvanských a Bárczyovský kaštieľ, pôvodne územie obce Radvaň nad Hronom a Tihányiovský kaštieľ, pôvodne územie obce Kráľová. Kaštieľ Radvanských sa v súčasnej dobe komplexne rekonštruuje pre potreby Akadémie umení. Bárczyovský kaštieľ sa nachádza [...]

 
Zo starých fotoalbumov – rok 1935

Zo starých fotoalbumov – rok 1935

Fotogalériu tvoria zábery, zachytávajúce dobovú atmosféru mesta v roku 1935.

 
Kalendár na rok 2018

Kalendár na rok 2018

Milí Banskobystričania, tak ako po minulé roky, pokračujeme v tradícii vydávania historického kalendára aj tento rok. Na rok 2018 pripravujeme stolový kalendár s ešte nepublikovanými zábermi nášho krásneho mesta v časoch prvej Československej republiky (1918 – 1939). V predaji bude opäť za symbolickú dotovanú cenu, už od polovice októbra. Spolu [...]

 
Ulica Timravy

Ulica Timravy

Prinášame vám na porovnanie identický záber, a to pohľad do ulice Timravy v mestskej časti Uhlisko, pri pohľade z Bellušovej ulice. Prvá fotografia pochádza z roku 1942 a druhá z roku 2017.

 
Historické zábery Banskej Bystrice v novootvorenej reštaurácii

Historické zábery Banskej Bystrice v novootvorenej reštaurácii

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný poskytol skeny historických záberov za účelom zhotovenia ich zväčšenín, ktoré dotvárajú interiér novootvorenej reštaurácie U Richtára, v dome na Námestí SNP č. 11 (bývalý Zlatý bažant).  Zábery boli poskytnuté bezodplatne po jedinou podmienkou, a to uvedenie zdroja “www.bbsoo.sk”. S týmto má však do dnešného dňa prevádzkovateľ reštaurácie [...]

 
Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Sieť roľníckych vzájomných pokladníc pôsobila na území Slovenska v rokoch 1924 až 1948. Išlo o úverové družstvá, ktoré centrálne zastrešoval Zväz roľníckych vzájomných pokladníc v Bratislave. Zväz ukončil svoju činnosť v roku 1948, splynutím s Ľudovým peňažným ústredím v Bratislave. V Banskej Bystrici mala svoje sídlo Roľnícka vzájomná pokladnica v [...]

 
Budova rímskokatolíckej ľudovej dievčenskej školy

Budova rímskokatolíckej ľudovej dievčenskej školy

Budova rímskokatolíckej ľudovej dievčenskej školy stála na Štadlerovom nábreží v blízkosti sútoku potoka Bystrica a rieky Hron. Pôvodne bola výuka a prevádzka školy zverená Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul – Vincentkám. Dokončená bola v roku 1908 a zbúraná v roku 1979. Na jej mieste bol nedávno postavený [...]

 
Dom na Námestí Slovenského národného povstania č. 23

Dom na Námestí Slovenského národného povstania č. 23

Na zábere je zachytená budova súčasného sídla Banskobystrického samosprávneho kraja v rokoch 1900 a 1930. V roku 1910 bolo pôvodné zastrešenie nárožia budovy nahradené vežičkou, a s touto zmenou súvisela aj úprava časti priečelia, nachádzajúcej sa pod ňou. Pôvodne bola budova postavená pre potreby Zvolenskej stavebnej sporiteľne, neskôr tu mala [...]

 
Jarná brigáda

Jarná brigáda

V sobotu 1. apríla sa členovia Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného a ich sympatizanti, zúčastnili jarnej brigády v parčíku pri Medenom hámri a pri soche partizána pod Urpínom. Práce boli zamerané na vyzbieranie odpadkov a vyhrabanie suchého lístia. Priebeh prác dokumentuje fotogaléria.

 
Banská Bystrica v roku 1941

Banská Bystrica v roku 1941

Vo fotogalérii vám prinášame niekoľko záberov, ktoré zachytávajú dobovú atmosféru nášho mesta v roku 1941.