Domovská stránka » Články

 
 

Články

 
Zachráňme špaňodolinský organ

Zachráňme špaňodolinský organ

MILÍ PRIATELIA, ZACHRÁŇME SPOLU ŠPAŇODOLINSKÝ ORGAN Od pondelka 12. februára 2018 do 25. februára 2018 prosím hlasujte za špaňodolinský organ v hlasovacej súťaži Nadácie VÚB. Jeden z 9 súťažiacich organov vyhrá 30 000 € na kompletné reštaurovanie a obnovu. HLASUJEME NA TOMTO LINKU: www.nadaciavub.sk/poklady  Hlasovať je možné aj cez našu stránku www.organspaniadolina.sk SMS hlasovanie je bezplatné! PREČO [...]

 
Banská Bystrica na farebných pohľadniciach veľkého formátu

Banská Bystrica na farebných pohľadniciach veľkého formátu

Vo fotogalérii vám prinášame celkovo 16 farebných pohľadníc veľkého formátu. Zachytávajú naše mesto v rozmedzí rokov 1965 – 1985.

 
Pozdrav

Pozdrav

 
Kaštiele v mestskej časti Radvaň

Kaštiele v mestskej časti Radvaň

Vo fotogalérii vám prinášame 3 dobové fotografie kaštieľov, ktoré sa nachádzajú v dnešnej mestskej časti Radvaň. Kaštieľ Radvanských a Bárczyovský kaštieľ, pôvodne územie obce Radvaň nad Hronom a Tihányiovský kaštieľ, pôvodne územie obce Kráľová. Kaštieľ Radvanských sa v súčasnej dobe komplexne rekonštruuje pre potreby Akadémie umení. Bárczyovský kaštieľ sa nachádza [...]

 
Už viac ako 3100 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

Už viac ako 3100 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

 
Zo starých fotoalbumov – rok 1935

Zo starých fotoalbumov – rok 1935

Fotogalériu tvoria zábery, zachytávajúce dobovú atmosféru mesta v roku 1935.

 
Kalendár na rok 2018

Kalendár na rok 2018

Milí Banskobystričania, tak ako po minulé roky, pokračujeme v tradícii vydávania historického kalendára aj tento rok. Na rok 2018 pripravujeme stolový kalendár s ešte nepublikovanými zábermi nášho krásneho mesta v časoch prvej Československej republiky (1918 – 1939). V predaji bude opäť za symbolickú dotovanú cenu, už od polovice októbra. Spolu [...]

 
Ulica Timravy

Ulica Timravy

Prinášame vám na porovnanie identický záber, a to pohľad do ulice Timravy v mestskej časti Uhlisko, pri pohľade z Bellušovej ulice. Prvá fotografia pochádza z roku 1942 a druhá z roku 2017.

 
Historické zábery Banskej Bystrice v novootvorenej reštaurácii

Historické zábery Banskej Bystrice v novootvorenej reštaurácii

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný poskytol skeny historických záberov za účelom zhotovenia ich zväčšenín, ktoré dotvárajú interiér novootvorenej reštaurácie U Richtára, v dome na Námestí SNP č. 11 (bývalý Zlatý bažant). Použité zábery sú vo fotogalérii.

 
Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Sieť roľníckych vzájomných pokladníc pôsobila na území Slovenska v rokoch 1924 až 1948. Išlo o úverové družstvá, ktoré centrálne zastrešoval Zväz roľníckych vzájomných pokladníc v Bratislave. Zväz ukončil svoju činnosť v roku 1948, splynutím s Ľudovým peňažným ústredím v Bratislave. V Banskej Bystrici mala svoje sídlo Roľnícka vzájomná pokladnica v [...]