1501-1600

 

1505 – zomrel v Banskej Bystrici Michal Königsberger, majiteľ baní, ťažiar, richtár a člen Mestskej rady Banskej Bystrice, jeden z najväčších banskobystrických mecenášov.

1512 – bola dokončená stavba Petermanovej veže mestského hradu.

1524 – Ľudovít II. ako prvý udeľuje mešťanom Banskej Bystrice právo variť pivo.

1526 – v máji tohoto roku si na pätnásť rokov Fuggerovci znovu prenajali banskobystrické bane, a potom ešte na ďalších päť rokov.

1526 – pracovalo v Banskej Bystrici približne 100 remeselníkov.

1537 – na ceste do Sedmohradska sa v Banskej Bystrici zastavil a určitý čas pobudol jeden z prvých európskych humanitných vedcov, lekár a prírodovedec Paracelsus.

1543 – Ferdinand I. zvoláva snem do Banskej Bystrice.

1546 – definitívny koniec podnikateľskej činnosti Fuggerovcov v bankoskobystrickej banskej oblasti. Správu baní, hút a lesov prevzala banská komora.

1559 – povolila mestská rada vidieckym obuvníkom a krajčírom predávať svoje výrobky na týždenných trhoch. Štrnásť dní pred veľkými sviatkami ako aj po nich však mali zákaz vystaviť svoj tovar na bystrických trhoch na predaj.

1563 – prvá písomná zmienka o verejnom osvetlení v Banskej Bystrici. Osvetlenie pozostávalo z 10 medených kotlíkov, ktoré boli pripevnené na jednotlivé domy a na večer sa v nich zapaľovala smola.

1578 – vyšiel v Banskej Bystrici Traktát o kométe od Jakuba Pribicera, prvá knižka na Slovensku s astronomickou tematikou. Kométa zažiarila na oblohe 10. novembra 1577 v súhvezdí Kozorožca. Knihu vydala tlačiareň Krištofa Škultétyho v Banskej Bystrici. Toto raritné 28 stránkové dielo si všimla aj americká historička astronómie D. C. Hellmanová, ktorá ho spomína vo svoje práci vydanej v roku 1944 v New Yorku.