Október

 

-1. októbra 1896 sa v Plzni narodil český kresliar, grafik a maliar, Karel Votlučka. Bol druhým maliarom po A. Stollmannovi, ktorý vytvoril po druhej svetovej vojne cyklus vedút o Banskej Bystrici. Na vedutách zachytil napr. Katovnú ulicu, Hradný areál, Hušták a iné časti Banskej Bystrice. Karel Votlučka zomrel 2. júna 1963 v Plzni.

- 15. október 2009 – po rekonštrukčných prácach, ktoré začali v roku 2006, bola v priestoroch Matejovho domu slávnostne otvorená nová expozícia, venovaná histórii Banskej Bystrice.

- 16. október 1742 – v Nitrianskej Strede sa narodil druhý biskup banskobystrickej diecézy Gabriel Zerdahely. Zomrel 5. októbra 1813 v Svätom Kríži nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej hrobke Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom.

- 17. október 1909 – v Matejovom dome bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia. Samotné múzeum bolo založené už v roku 1889. Expozícia v Matejovom dome pretrvala do roku 1958.

- 21. október 2003 – Po krátkej dobe si mohli fanúškovia heavymetalovej skupiny Iron Maiden vychutnať ich druhý koncert v Banskej Bystrici. Predskokanom kapely bola skupina Gamma Ray.

- 22. október 1927 – Profesor Roubal založil v Banskej Bystrici Spolok na ochranu prírody a proti týraniu zvierat. Neskôr bol premenovaný na Spolok ochranný a okrášľovací.

- 22. október 1974 – povodeň v Banskej Bystrici. Hron kulminoval o 10 hodine a dosahoval výšku 494 cm s prietokom 560 m kubických za sekundu. Hladina začala klesať 24. októbra.

- 24. október 1797 – vo Veselom pri Piešťanoch sa narodil šiesty banskobystrický biskup, prvý predseda Matice slovenskej Štefan Moyzes. Zomrel 5. júla 1869 v Svätom Kríži nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej hrobke Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom.

-28. október 1776 -  prišiel do Banskej Bystrice prvý biskup novozriadenej banskobystrickej diecézy František Berchtold. Pri Dolnej bráne biskupa vítal richtár Ján Karol Panner. Slávnostnú reč predniesol hlavný notár František Jozef Erczl.

- 30. októbra 1944 – po potlačení povstania vyznamenával prezident Tiso na Námestí nemeckých vojakov.

- 31. október 1913 – bola odovzdaná do prevádzky miestna železničná trať Banská Bystrica – Harmanec.