September

 

- 3. septembra 1256 potvrdzuje Belo IV. výsady pre nemeckých hostí z predchádzajúceho roku.

- 3. september 1873 – bola daná do prevádzky trať Zvolen – Banská Bystrica

- 3. septembra 1950 bola otvorená Harmanecká jaskyňa – Izbica.

- 12. september 1271 – Štefan V. potvrdzuje výsady svojho predchodcu Bela IV. pre nemeckých hostí.

- 12. september 1761 – vynesením rozsudku boli vinníci veľkého požiaru z 3. augusta, Ondrej Kabala, Matej Aigler a Ján Vajda, odsúdený na 4 až 5 rokov nútených prác v okovách. 14. októbra im Kráľovská kúria znížila rozsudok na dva roky. Ako poľahčujúcu okolnosť im uznala to, že spomínaní tesári nie sú až tak zodpovední za škody spôsobené požiarom, keďže v ten deň fúkal silný vietor, ktorý v hlavnej miere dopomohol k šíreniu ohňa.

- 12. septembra 2003 na námestí SNP pred asi 50 000 pútnikmi slúžil omšu pápež Ján Pavol II.

- 14. septembra 1713 bola na slávnostnej procesii odovzdaná verejnosti Kalvária na Urpíne.

- 17. septembera 1554 vyhorela celá Dolná ulica.

- 17. september 1626 – z poverenia Gabriela Bethlena zložili v Ľubietovej stredoslovenské banské mestá do rúk Štefana Horvátha a Gašpara Ormaia prísahu vernosti.

- 17. septembra 1944 sa v Národnom dome v Banskej Bystrici konal zjednocovací zjazd Sociálnej demokracie na Slovensku a KSS.

- 27. septembra 1936 navštívil Banskú Bystricu prezident E. Beneš.