1255-1300

 

1255 – niekedy v októbri udeľuje panovník Belo IV. nemeckým hosťom mestské privilégiá pre Banskú Bystricu. Privilegiálna listina bola napísana latinsky na pergamen s rozmermi 48 x 37 centimetrov. V súčasnosti sa nachádza v banskobystrickej pobočke Štátneho archívu v Banskej Bystrici.

1263 – v darovacej listine Bela IV. banskobystrickému richtárovi Ondrejovi bolo prvý krát použité pomenovanie mesta Byszthercebana.

1293 – zomrel prvý richtár Banskej Bystrice Ondrej, ktorý ako jediný richtár v dejinách Banskej Bystrice zastával túto funkciu doživotne.