1401-1500

 

1405 – od tohto roku mala Banská Bystrica svojich zástupcov v Uhorskom sneme.

1440 – na jeseň tohto roku z poverenia kráľovnej Alžbety zaujal žoldnierský kapitán Ján Jiskra z Brandýsa ne čele asi 5 tisícovej armády mesto Zvolen a okolité banské mestá.

1443 – mäsiari založili najstarší cech v Banskej Bystrici.

1450 –  oslobodil Ján Hunyadi Banskú Bystricu a jej okolie od oddielov  Jána Jiskru.

1481 – navštívil Banskú Bystricu Matej Korvín.