Domovská stránka » Novinky

 
 

Novinky

 

Záchrana fresiek v kostole sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici

Milí priatelia, svojim hlasovaním môžete opätovne prispieť k obnove a záchrane unikátnej pamiatky. Tentoraz sme sa rozhodli propagovať podporu pre záchranu nástenných malieb v kostole sv. Žofie v Dúbravici. Ak v hlasovaní vyhrá dúbravický kostol, nadácia VÚB banky poskytne finančné prostriedky vo výške 50 000 € na reštaurovanie malieb z [...]

 

Za farbou indiga – 3. časť

3. časť Modrotlačové formy Najstaršie formy z 18. storočia boli vyrezané z pevného, húževnatého a trvanlivého hruškového dreva. Rezbár mohol použiť aj čerešňové, javorové, alebo orechové drevo. Jemné motívy boli vyrezané do drevených foriem dlátom, hrubšie kontúry často iba primitívnym náradím. Výsledkom bola rudimentárna kresba bez poltónov detailu, pripomínajúca starú kníhtlač čiernobielych ilustrácií. [...]

 

Z histórie banskobystrického kachliarstva – 2. časť

Najstaršia kachľová pec nájdená počas archeologického výskumu v roku 1996 bola zistená v interiéri starej fary v mestskom hrade, ktorá vyhorela počas požiaru 10. apríla 1500. Pec vyrobená z nádobkovitých aj reliéfnych neglazúrovaných kachlíc stála na tehlovom podstavci na maltovej dlážke. Podstavec bol obložený reliéfnymi doskami s kompozíciou rastlinných ornamentov. [...]

 
Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

Mestskú vilu na ulici Timravy č. 3, si dal na Uhlisku v roku 1934 postaviť banský inžinier Béla Bortnyák. Bol absolventom Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, kde dokončil štúdium v roku 1916. Vilu vlastnil až do roku 1959. Zomrel 22. februára v roku 1962 a pochovaný je na [...]

 
Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

Dňa 21. apríla 2020 bola daná do predaja v poradí už deviata zberateľská 0 Euro souvenir bankovka, s námetom viažucim sa na Banskú Bystricu. Ide o najznámejší obraz od banskobystrického maliara Dominika Skuteckého – Trh v Banskej Bystrici. Dielo bolo dokončené v roku 1889. Pre záujemcov link na predajné miesto: [...]

 

Z histórie banskobystrického kachliarstva

Banská Bystrica právom patrí medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Svojmu postaveniu vďačí nerastnému bohatstvu, najmä medi. Vďaka ťažbe a spracovaniu medenej rudy prichádza do Banskej Bystrice kapitál, ktorý podporuje hospodársky rast mesta a jeho rozvoj. Zisky z banskej činnosti, ktoré sa sústreďujú v rukách banskobystrických ťažiarov a waldbürgerov, dávajú možnosť vzniku remeselných dielní. K takýmto dielňam [...]

 
Domy banskobystrických lekárov

Domy banskobystrických lekárov

Lekárske povolanie v období I. Československej republiky bolo upravené zák. č. 113/1929 Zb. o lekárskych komorách a zák. č. 114/1929 Zb. o výkone lekárskej praxe, ktoré stanovovali nové pravidlá a podmienky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. K zásadným zmenám dochádza po skončení II. svetovej vojny, ktoré mali za následok postupný [...]

 
Banská Bystrica na poštových zálepkách

Banská Bystrica na poštových zálepkách

V minulosti sa listy zasielané poštou na zadnej strane zabezpečovali voskovou pečaťou. Postupne však pečatný vosk a pečate nahrádzajú papierové zálepky, rôznych tvarov, farebného a námetového prevedenia. Vo fotogalérii vám prinášame ukážku poštových zálepiek s fotozábermi Banskej Bystrice. Konkrétne tieto zálepky mali podobu poštových známok a slúžili na propagáciu nášho [...]

 
Banská Bystrica na historických kolorovaných fotografiách I.

Banská Bystrica na historických kolorovaných fotografiách I.

Vďaka novým technológiám v oblasti úpravy čiernobielych fotografií budeme postupne zverejňovať historické kolorované fotografie nášho mesta. Vo farebnom prevedení si vieme lepšie a reálnejšie predstaviť podobu jednotlivých miest a objektov v čase zhotovenia fotografii.

 

Za farbou indiga – 2. časť

Učeň – Tovariš – Majster Modrotlačiarske remeslo sa dedilo z otca na syna so všetkými výrobnými tajomstvami. Pôvodné nemecké modrotlačiarske rodiny rýchlo splývali s domácim slovenským etnikom. Na asimiláciu stačila jedna generácia. Každý farbiar vlastnil mnoho vzorov a foriem, podľa potrieb a požiadaviek svojich zákazníkov, ktoré zodpovedali jeho vkusu. Sám si svoje [...]