Domovská stránka » Novinky

 
 

Novinky

 
Banská Bystrica na historických kolorovaných fotografiách II.

Banská Bystrica na historických kolorovaných fotografiách II.

Prinášame Vám ďalšiu sériu kolorovaných fotografií Banskej Bystrice.

 
Za farbou indiga – 4. časť

Za farbou indiga – 4. časť

    4. časť Modrotlačiarska dynastia Beniačovcov             Výroba modrotlače v Banskej Bystrici sa spája s rodinou Beniačovcov. Korene tejto významnej modrotlačiarskej dynastie siahajú do konca 18. storočia na Spiš, keď si Ján Beniač zobral za manželku Rosinu Kobilicz z Kežmarku a spomína sa aj ako prvý farbiar. Korene dynastie siahajú do [...]

 

Záchrana fresiek v kostole sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici – výsledok hlasovania

Milí priatelia, vyhrali sme. Všetci, nielen tí, čo svojim hlasovaním pomohli k záchrane vzácnych historických fresiek v malom kostolíku sv. Žofie v Dúbravici. Chceme sa úprimne poďakovať 25 615 hlasujúcim. Preukázali nesmierny kus lokálpatriotizmu a pomohli tak k obnove kostolíka, ktorý sa môžno časom stane súčasťou zatiaľ neobjavenej banskobystrickej gotickej [...]

 
Štátny československý učiteľský ústav

Štátny československý učiteľský ústav

Funkcionalistická budova štátneho československého učiteľského ústavu bola postavená v rokoch 1932 – 1933 na vtedajšom Nábreží légií č. 6 a školským účelom slúži nepretržite. Stavba sa realizovala podľa projektu architekta Františka Eduarda Bednárika, ktorý je rovnako autorom ďalších piatich stavieb v našom meste, a to budovy energetických závodov na ulici F. Švantnera č. 9 [...]

 

Záchrana fresiek v kostole sv. Žofie v Dúbravici pri Banskej Bystrici

Milí priatelia, svojim hlasovaním môžete opätovne prispieť k obnove a záchrane unikátnej pamiatky. Tentoraz sme sa rozhodli propagovať podporu pre záchranu nástenných malieb v kostole sv. Žofie v Dúbravici. Ak v hlasovaní vyhrá dúbravický kostol, nadácia VÚB banky poskytne finančné prostriedky vo výške 50 000 € na reštaurovanie malieb z [...]

 
Už viac ako 3600 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

Už viac ako 3600 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

 
Za farbou indiga – 3. časť

Za farbou indiga – 3. časť

3. časť Modrotlačové formy Najstaršie formy z 18. storočia boli vyrezané z pevného, húževnatého a trvanlivého hruškového dreva. Rezbár mohol použiť aj čerešňové, javorové, alebo orechové drevo. Jemné motívy boli vyrezané do drevených foriem dlátom, hrubšie kontúry často iba primitívnym náradím. Výsledkom bola rudimentárna kresba bez poltónov detailu, pripomínajúca starú kníhtlač čiernobielych ilustrácií. [...]

 

Z histórie banskobystrického kachliarstva – 2. časť

Najstaršia kachľová pec nájdená počas archeologického výskumu v roku 1996 bola zistená v interiéri starej fary v mestskom hrade, ktorá vyhorela počas požiaru 10. apríla 1500. Pec vyrobená z nádobkovitých aj reliéfnych neglazúrovaných kachlíc stála na tehlovom podstavci na maltovej dlážke. Podstavec bol obložený reliéfnymi doskami s kompozíciou rastlinných ornamentov. [...]

 
Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

Mestskú vilu na ulici Timravy č. 3, si dal na Uhlisku v roku 1934 postaviť banský inžinier Béla Bortnyák. Bol absolventom Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, kde dokončil štúdium v roku 1916. Vilu vlastnil až do roku 1959. Zomrel 22. februára v roku 1962 a pochovaný je na [...]

 
Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

Dňa 21. apríla 2020 bola daná do predaja v poradí už deviata zberateľská 0 Euro souvenir bankovka, s námetom viažucim sa na Banskú Bystricu. Ide o najznámejší obraz od banskobystrického maliara Dominika Skuteckého – Trh v Banskej Bystrici. Dielo bolo dokončené v roku 1889. Pre záujemcov link na predajné miesto: [...]