November

 

- 3. novembra 1852 sa v Španej Doline narodil maliar a výtvarný pedagóg Andrej Stollmann. Maľoval portréty, krajinky, veduty predovšetkým z Banskej Bystrice, figurálne kompozície s národopisnou a náboženskou tematikou. Andrej Stollman zomrel 1. septembra 1933 v Banskej Bystrici.

- 4. novembra 1883 sa v Hořiciach narodil maliar, grafik, ilustrátor a autor farebného grafického listu s pohľadom na banskobystrické námestie, Karel Vik. Maľoval krajinu, zátišia a podobizne, neskôr sa zameral na drevoryt. Z množstva štúdií a náčrtov zhromaždených počas pobytu na Slovensku vznikol krajinný cyklus Slovensko, ktorý knižne vyšiel v Prahe v roku 1948, s textom Dr. Anny Horákovej-Gašparíkovej. Karel Vik zomrel 8. októbra 1964 v Turnove.

- 7. novembra 1892 v Budapešti sa narodil maliar Július Flache. Od roku 1917 pôsobil v Banskej Bystrici, ktorú často zobrazoval vo svojich dielach. V roku 1920 založil Jednotu výtvarných umelcov Slovenska. Zomrel 18.9. 1967 v Banskej Bystrici.

- 8. novembra 1908 zhorelo vo dvore radnice v Banskej Bystrici prvé kamenné divadlo v Uhorsku, v ktorom mohlo sledovať predstavenie naraz až 300 divákov.

- 8. november 1985 – zhorela na Štadlerovom nábreží Kolkáreň.

- 11. november 1340 – Karol I. Róbert potvrdil mestské výsady Belu IV., ale osobitným dodatkom zrušil právo oslobodenia obyvateľov Banskej Bystrice od povinnosti platenia mýta.

- 13. november 1473 – kráľ Matej Korvín vydal v Diósgyori darovaciu listinu, ktorou daruje svojej milenke a matke svojho jediného syna Jána Korvína Barbore Edelpockovej zo Steinu dom v Banskej Bystrici a k nemu patriaci majetok.

- 15. november 1494 – bola uzatvorená predbežná dohoda Thurzovcov a Fuggerovcov  o spoločnom mediarskom podniku v Banskej Bystrici.

- 16. november 1806 – v Brezne sa narodil spoluzakladateľ a podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.

- 17. novembra 1573 vystavil hodinársky majster Jakub Fabián zo Slovenskej Ľupče banskobystrickému magistrátu vyúčtovanie za opravu vežových hodín v Banskej Bystrici.

- 19. november 1543 – na tento deň bol do Banskej Bystrice zvolaný krajinský snem.

- 20. novembra 1782 požiadal Ján Jozef Tumler mestskú radu o prijatie za občana Banskej Bystrice a o povolenie založiť tlačiareň.

- 25. november 1434 – Žigmund Luxemburský vydal privilegiálnu listinu potvrdzujúcu mestské práva. Znovu sa v nej objavuje zmienka o opätovnom oslobodení Bystričanov od platenia mýtnych poplatkov.