Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

O nás

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný je dobrovoľné občianske združenie obyvateľov a sympatizantov mesta Banská Bystrica, ktoré chce svojou činnosťou obnovovať a zachovávať jeho historické a kultúrne hodnoty, zvyšovať historické povedomie ľudí a rozvíjať tak v nich patriotizmus a hrdosť na svoje mesto. Pozitívnymi príkladmi chce podporovať estetické cítenie a realizovaním aktivít so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev zlepšovať životné prostredie v Banskej Bystrici. Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 8.6.2012 (IČO: 42301815).

Zakladajúcimi členmi sú: Andrej Predajniansky, Jakub Šišovský a Erika Buzgová

V nasledujúcom období sa postupne od roku 2015 do nášho spolku pridali ďalší členovia z radov podporovateľov a aktívnych pomocníkov. Všetci sa spoločne snažia v čo najväčšej miere pomôcť pri realizácii projektov pre naše mesto, mesto Banská Bystrica.

Členovia spolku 2022: Andrej Predajniansky, Jakub Šišovský, Erika Buzgová, Vladimír Bállek, Lenka Bálleková, Patrik Bállek, Dominik Bállek, Andrej Predajniansky ml., Janka Lepiešová, Evka Nutterová, Martin Zeman a ďalší

Stanovy