1701-1800

 

1715 – v Banskej Bystrici bolo 18 obchodníkov.

1715 – pod vedením príslušníka jezuitského rádu Jána Häffelsa bol dokončený kostol, ktorý bol zasvätený sv. Františkovi Xaverskému. Kostol vysvätil belehradský arcibiskup Lukáš Natali.

1720 – v Banskej Bystrici bolo 24 obchodníkov, zároveň mala Banská Bystrica 2646 obyvateľov a 337 domov.

1725 – banskobystrický mešťan a obchodník Teofil Sterz založil prvú manufaktúru v Banskej Bystrici. Zanikla v roku 1731. Bola to jedna z prvých manufaktúr na Slovensku.

1751 – obyvatelia slovenskej národnosti v Banskej Bystrici podali žiadosť kráľovským úradom o zrušenie všetkých privilégií Nemcov v oblasti samosprávy a vlastnenia domov na námestí. Mária Terézia žiadosti vyhovela už nasledujúci rok.

1759 – mesto na nariadenie Miestodržiteľskej rady z 3. augusta, zriadilo funkciu obhliadača mŕtvol. Ako prvý bol vo funkcii angažovaný chirurg Štefan Ertzl. Za obhliadku mŕtvoly inkasoval poplatok 12 grajciarov.

1759 – od tohto roku boli richtári Banskej Bystrice volení na viacročné funkčné obdobie.

1763 – v Banskej Bystrici bolo pri súdnom procese so ženou obžalovanou z vraždy dieťaťa posledný raz použité mučenie.

1768 – Banská Bystrica sa stala sídelným mestom Zvolenskej stolice.

1770 – Banská Bystrica mala 4841 obyvateľov

1777 – v Banskej Bystrici žilo 4995 ľudí

1778 – Banská Bystrica mala 5019 obyvateľov, v meste bolo 29 obchodníkov a 118 žobrákov.

1780 – Banská Bystrica mala 4988 obyvateľov a dlh mesta bol až 55 151 zlatých.

1782 – pred bránou mestského hradu bola postavená kaplnka sv. Jána Nepomuckého. Asanovaná bola v roku 1898.

1782 – v Banskej Bystrici žilo 4988 obyvateľov

1784 – v Banskej Bystrici bolo 502 remeselníckych dielní. Pre Banskú Bystricu to znamenalo tretie miesto v remeselnej výrobe na Slovenku za Bratislavou a Komárnom.

1785 – v Banskej Bystrici bolo 465 domov.

1786 – stratila Banská Bytstrica štatút slobodného kráľovského mesta a bola podriadená župe.

1787 – Banská Bystrica mala 5211 obyvateľov a 467 domov.