1901-2000

 

1905 – bolo započaté dláždenie ulíc bazaltovými kockami.

1906 – bola predložená žiadosť o povolenie stavby zápalkovej továrne v Banskej Bystrici

1907 – firma Hugyecz a Rosenauer začala s výstavbou miestnej zápalkárne.

1910 – Banská Bystrica mala 10 240 obyvateľov.

1912 – bola dokončená budova Porges Paloty, prvej budovy v meste s výťahom. Budova bola postavená podľa projektu Aloisa Paierbergera, stavebníkom bol Samuel Porges.

1914 – bol dokončená budova Štátneho gymnázia, projektoval Gyula Orczy.

1919 – Banská Bystrica mala 10 734 obyvateľov a 702 domov.

1921 – Banská Bystrica mala 10 587 obyvateľov.

1924- bol postavený železobetónový most pod Národnou ulicou podľa projektu Emila Belluša (jeho prvý realizovaný projekt).  Zničený bol v októbri 1944.

1925 – bola ako prvá v Národnej ulici postavená budova Kresťanského zväzu mladých mužov – YMCA

1930 – Banská Bystrica mala 11 347 obyvateľov.

1932 – bola dokončená budova Národnej banky podľa projektu architekta Ladidslava Skřivánka.

1940 – Banská Bystrica mala 13 045 obyvateľov.

1964 – pri príležitosti 20. výročia SNP bola na podstavci pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto umiestnená socha partizána od akademického sochára Karola Dúbravského (* 5. 2. 1913 Železná Breznica – † 14. 9. 1995 Banská Bystrica)