August

 

- 3. augusta 1526 prepuklo v Banskej Bystrici banícke povstanie.

- 3. augusta 1761 vypukol najničivejší požiar v histórii Banskej Bystrice. Podľa dobových kronikárov to bol najväčší požiar v Európe v 18. storočí. Pri požiari zahynulo 127 osôb a zo 414 domov ich zhorelo 305.

- 7. augusta 1524 vydal Ľudovít II. novú výsadnú listinu pre Banskú Bystricu, ktorá obsahovala nové mestské práva, zamerané na ochranu ekonomických záujmov mesta.

- 7. augusta 1951 bol otvorený amfiteáter – Letné kino mieru

- 8. augusta 1550 v Banskej Bystrici bol vyhlásený pre stredoslovenské banské mestá zákaz ilegálneho predaja a falšovania striebra a zlata. Zákaz bol vyhlásený na základe nariadenia Ferdinanda I., ktorý vydal vo Viedni 28. mája 1550

- 8. august 2013 – víťaz Stanley capu Michal Handzuš priviezol do Banskej Bystrice najcennejšiu hokejovú trofej na svete. V šiestom finálovom zápase vyhralo Chicago nad Bostonom 3 : 2 a celú sériu 4 : 2.

- 11. august 1932 – po päť rokov trvajúcej snahe banskobystrickej vojenskej posádky bol v Mestskom parku postavený hudobný altánok.

- 25. augusta 1620 bol na sneme v Banskej Bystrici Gabriel Bethlen zvolený za uhorského kráľa. Zo strategických a politických dôvodov sa však nenechal korunovať.

- 25. august 1813 – povodeň v Banskej Bystrici

- 25. augusta 1923 navštívil Banskú Bystricu prezident T. G.  Masaryk.

- 27. augusta 1896 bola uzavretá oficiálna zmluva medzi mešťanostom Júliusom Cesnakom a Emilom Jurkovičom o monografickom spracovaní dejín Banskej Bystrice. Zmluvu na druhý deň potvrdilo aj mestské zastupiteľstvo.

- 29. augusta 1944 bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie. Povstanie začalo na rozkaz podplukovníka Jána Goliana o 20:00 odznením dohodnutého hesla “Začnite s vysťahovaním.”

- 29. augusta 1945 sa konali oslavy 1. výročia Slovenského národného povstania.

- 29. august 1955 – bolo otvorené kino Hviezda. Kino bolo postavené podľa projektu Ing. Fischera.

- 29. augusta 1962 – bolo otvorené kino Urpín. Komplex kina s hotelom Urpín bol postavený podľa projektu Ing. Ladislava Kmeťa a Ladislava Strieža.

- 30. augusta 1944 prof. Ladislav Sára prečítal do Slobodného vysielača proklamáciu o obnovení Českoslovenkej republiky.