Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

školstvo

Školy:
Vysoká škola rím.-kat. bohoslovecká
Gymnázium Andreja Sládkoviča
Gymnázium Karola Kuzmányho
Obchodná akadémia a škola
Štátny učiteľský ústav
Vyššia odborná škola priemyselná
Odborná škola pre ženské povolanie
Štátna meštianska škola
Rím.-kat. dievčenská meštianska škola
Učňovská škola