školstvo

 

Školy:

- Vysoká škola rím.-kat. bohoslovecká
- Gymnázium Andreja Sládkoviča
- Gymnázium Karola Kuzmányho
- Obchodná akadémia a škola
- Štátny učiteľský ústav
- Vyššia odborná škola priemyselná
- Odborná škola pre ženské povolanie
- Štátna meštianska škola
- Rím.-kat. dievčenská meštianska škola
- Učňovská škola