hotely, reštaurácie

 

Ubytovanie:

- Národný dom - Národná ulica


- Wagner hotel – Masarykovo námestie

- Hotel “U raka” – Masarykovo námestie

- “Y. M. C. A. ” – Národná ulica 12

- “Slávia” hotel – Hlavné nádražie
- “Tatra” hotel - Hlavné nádražie

Reštaurácie:

- Národný dom - Národná ulica
- Wagner hotel - Masarykovo námestie
- Y. M. C. A. - Národná ulica
- Tatra hotel - Hlavné nádražie
- Slávia hotel – Hlavné nádražie


- Tscherne – Pod Urpínom

- – Pivovarská reštaurácia - Horné námestie


-
Meliš (Plzenský dvor) - Masarykovo námestie

-
Benešová - Horná ulica

-
Tóth - Dolná ulica

- Demeter – Dolná ulica
-
Kolkáreň – Stadlerovo nábrežie

- Loudova cukráreň - Horná Strieborná č. 13 / Národná č. 2

 

- Krajčova bodega a jedáleň – Horná č. 14

- Vináreň “Šestka” – Hlavné námestie č. 6


Ostatné reštauračné zariadenia: