Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Československá štátna kovorobná škola na Skuteckého ulici č. 20 (neskôr SPŠ stavebná)