Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

fontány

– Mestský park


– koryto Hrona

– Námestie SNP

– Národná ulica

– parčík pred Hungáriou

– areál pamätníka SNP

– záhrada Beniczkého domu na Námestí SNP č. 16