Šport, kúpele

 

Banská Bystrica má veľkú tradíciu športovú, je tu veľmi vyvinutý a čulý život športový. Nemálo prispieva tomuto fakt, že Banská Bystrica je mestom škôl a tiež, že je mestom úradov, ktorých príslušníci tiež vo veľkej miere pestujú mnohé druhy športu. Je mestom moderného pokroku telesnej výchovy a miestne úrady spolu s četnými spolkami venujú veľkú pozornosť telesnej výchove po každej stránke.
Banská Bystrica má dve moderné betonové plaviarne v prírode a to: Družstevnú plaviareň pod Urpínom pri biografe v rozmere 33 x 16 m,

a Vojenskú plaviareň mimo mesta proti prúdu Hrona “Pod rybou”, bazén v rozmere 33 x 15 m, majú prístup i civilné osoby. Na oboch plaviarňach možno pestovať volleyball, stolný tenis, telocvik (kruhy, šplh, bradlá) a vodné polo.

Pre verejnosť je k dispozícii aj Parný a vaňový kúpeľ pri malej stanici.

Po prevrate pestuje sa veľmi telocvik v silných miestnych spolkoch Sokola, Orla, RTJ, a Makabi.

V okolí sa nachádzajú tieto chaty:

- chata KČST na Suchom vrchu

- chata Makkabi nad Králikmi
- chata KČST pod Križnou na Kráľovej studni
- chata KČST na Chabenci
- chata KČST pod Ďumbierom Štefánikova (1740 m)


- chata na Trangoške pod Ďumbierom
- chata na Hrbe nad Ľubietovou

 

(Úryvok z dobového sprievodcu Banskou Bystricou)