Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova židovskej školy na Lazovnej ulici č. 6