Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Rim. kat. biskupského seminára v Kapitulskej ulici (dnes Diecézne centrum Jána Pavla II.)