Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Rim. kat. gymnázia na Hornom námestí (dnes Námestie Š. Moyzesa) z roku 1858