Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Štátnej meštianskej školy na Skuteckého ulici