Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova Rim. kat. ľudovej školy na námestí Š. Moyzesa (predtým Horné námestie)