Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

slávnostné otvorenie Rim. kat. ľudovej dievčenskej školy v septembri 1908