cintoríny

 

Banskobystrický židovský cintorín na Rudlovskej ceste (predtým Horné predmestie)

Cintorín bol majetkom Židovského svätého spolku „Chevra Kadischa“ (pohrebné bratstvo). Úlohou spolku bola starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich, u zosnulých príprava na pohreb, ktorá zahŕňala stráženie tela od úmrtia až do samotného pohrebu a jeho rituálnu očistu. Členovia spolku zabezpečovali aj údržbu cintorína. Na cintoríne sa zachovala budova strážnice a budova márnice (úmrlčej komory). V roku 1981 budovu márnice s priľahlými pozemkami od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí odkúpila Cirkev adventistov siedmeho dňa, ktorá ju využíva ako modlitebňu.

Rímskokatolícky cintorín

Evanjelický cintorín