Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

cintoríny

Banskobystrický židovský cintorín na Rudlovskej ceste (predtým Horné predmestie)

Cintorín bol majetkom Židovského svätého spolku „Chevra Kadischa“ (pohrebné bratstvo). Úlohou spolku bola starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich, u zosnulých príprava na pohreb, ktorá zahŕňala stráženie tela od úmrtia až do samotného pohrebu a jeho rituálnu očistu. Členovia spolku zabezpečovali aj údržbu cintorína. Na cintoríne sa zachovala budova strážnice a budova márnice (úmrlčej komory). V roku 1981 budovu márnice s priľahlými pozemkami od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí odkúpila Cirkev adventistov siedmeho dňa, ktorá ju využíva ako modlitebňu.

Rímskokatolícky cintorín

 

Evanjelický cintorín