Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Posledné príspevky

 • Nariadenie proti prepychu

  Mestská rada Banskej Bystrice vydala 14. decembra tlačou Sprawy Mestské a šat poradek pri tomto kralowskem swobodnem a baňskem měste Bistricy. Týmto nariadením sa snažila zabrániť nadmernému prepychu v obliekaní, nákladným […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Vysoká pec v Ľubietovej

  V roku 1722 banskobystrickí mešťania Samuel Keller a Modor znovu postavili vysokú pec v Ľubietovej. Z poverenia Dvorskej komory vo Viedni túto vysokú pec vybudoval Carl Philipp Kropf už v roku […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Fatra, prvá slovensko-česká ovocinárska účastinná spoločnosť

  Fatra, prvá slovensko-česká ovocinárska účastinná spoločnosť

  Fatra, prvá slovensko-česká ovocinárska účastinná spoločnosť bola založená v roku 1919. Zameranie podniku bolo od začiatku orientované na spracovanie lesného a záhradného ovocia z horehronského regiónu. Základným výrobným programom bola produkcia marmelád, lekvárov, […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Liehovar Steiner & Löwy

  Liehovar Steiner & Löwy

  Prinášame vám v poradí už druhý článok mapujúci v krátkosti históriu zaniknutých banskobystrických liehovarov. Liehovar Steiner & Löwy bol založený v roku 1895 Izidorom Steinerom a Arminom Löwym. Liehovarnícky komplex tvoril dom […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Obnova altánkov – výsledky hlasovania

  V roku 2019 sa Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný zapojil do Participatívneho rozpočtu s projektom Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach. Hlasovaním ste rozhodli, že projekt obnovy altánkov skončil tesne na […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Vyšla nová publikácia – Domy starej Banskej Bystrice III.

  Vyšla nová publikácia – Domy starej Banskej Bystrice III.

  Pre milovníkov histórie nášho mesta, dávame do pozornosti novú publikáciu od Jána Baláža „Domy starej Banskej Bystrice III.“ Po Hlavnom námestí (I.) a Dolnej ulici (II.) sa autor v treťom zväzku edície […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Pozdrav

  Pozdrav

  Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov. Veľa zdravia, šťastia a úspechov, v novom roku 2020.

  pokračujte v čítaní
   
 • 190. výročie založenia Harmaneckej papierne

  190. výročie založenia Harmaneckej papierne

  V tomto roku si pripomíname 190. výročie založenia Harmaneckej papierne. K založeniu podniku došlo písomným aktom, a to podpisom zmluvy medzi banskobystrickým mešťanom Františkom Žigmundom Leichtom a mestom Banská Bystrica dňa 1. decembra 1829. […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Hlasovanie

  Milí priatelia. Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný sa zapojil do Participatívneho rozpočtu pre rok 2019 s projektom Obnova altánkov na Urpínskych serpentínach (č. 4). Ak chcete podporiť tento projekt, môžete […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Hlavné námestie v 19. storočí

  Hlavné námestie v 19. storočí

  Prinášame Vám niekoľko skutočne unikátnych záberov Hlavného námestia, ktoré zachytávajú jeho podobu v rokoch v rokoch 1863 – 1868.

  pokračujte v čítaní