Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Dolná ulica v rokoch 1870 a 1905

Zástavbu konca Dolnej ulice smerom k Dolnému námestiu tvoril súbor budov zvaných kláštor, súčasťou ktorého bol aj kostol Sv. Alžbety. Z pôvodnej zástavby sa zachoval len kostol a domy č. 47 a 51. Rohový dom č. 55 (zbúraný po II.…

Štadlerovo nábrežie

Nábrežie Hrona na úseku od Národnej ulice po Hušták, dodnes nesie meno podnikateľa, dozorcu banskobystrického evanjelického zboru a filantropa, Teofila Štadlera. V roku 2022 sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia. V roku 1903 venoval 17 tisíc zlatých na úpravu…

Revitalizácia urpínskych serpentín pokračuje

V rámci participatívneho rozpočtu skončil aj vďaka vašim hlasom projekt Urpínske serpentíny III. na prvom mieste. V súčasnosti sa na viacerých úrovniach urpínskych serpentín realizujú práce, ktoré zahŕňajú ďalšiu úpravu chodníkov, opravu a doplnenie zábradlí, vyčistenie chodníkov od napadaného kamenia…

Vyčistenie okolia krytu civilnej ochrany pod Urpínom

Jednou z tohtoročných aktivít spolku bolo vyčistenie okolia krytu civilnej ochrany pod Urpínom, za železničnou stanicou Banská Bystrica mesto. Takmer 20 rokov neudržiavané miesto, znečistené odpadom, zarastené náletovou zeleňou. Celkovo boli z daného miesta vyvezené 4 veľkokapacitné kontajnery odpadu. V…

Predajňa Julius Meinl v Banskej Bystrici

Firma Julius Meinl bola založená v roku 1862 vo Viedni. Svoju predajňu otvorila aj v Banskej Bystrici, a to v roku 1934. Nachádzala sa na prízemí domu č. 25 na Hlavnom námestí, napravo od hodinovej veže. Pod svojim pôvodným názvom…

Revitalizácia Urpínskych serpentín

Projekt „Urpínske serpentíny II.“ skončil v roku 2020, v rámci participatívneho rozpočtu, na prvom mieste. Vďaka podpore obyvateľov mesta sa tak podarilo vo väčšej miere sústrediť naše aktivity na túto Banskobystričanmi vyhľadávanú a využívanú lokalitu. Obsahom toho projektu bolo obnovenie…

Budova banskej komory – Kammerhofu na Hlavnom námestí

Budova banskej komory – Kammerhofu, sa nachádzala na Hlavnom námestí č. 8 až do roku 1913, kedy došlo ku jej asanácii. Nahradila ju budova Uhorského kráľovského lesného riaditeľstva, postavená v rokoch 1914 – 1916, podľa projektu budapeštianskeho architekta Gyulu Wäldera,…

Panoramatické zábery na mesto

Pohľadnice atypických formátov sa vyskytujú pomerne vzácne. Prinášame Vám dva panoramatické pohľady na mesto z urpínskych serpentín. Nočný záber z roku 1931 (pôvodne denný, dodatočne upravený) zachytáva už takmer kompletnú zástavbu na dnešnom Štefánikovom nábreží, ešte bez budovy Československého štátneho…