Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Zachráňme ich

Objekty čakajúce na rekonštrukciu

1. historické objekty v areáli Medeného hámra – kultúrne pamiatky zapísané v ÚZKP SR pod číslom 2710/0, 2710/1 a 2710/2. Od ukončenia prevádzky podnikom Rudné bane š. p. a následného predaja sú objekty nevyužité a dochádza k ich devastácii.

2. pozostatky Vančovho domu a mlyna vedľa hradidla na potoku Bystrica, oproti Daňovej škole (pôvodne Lazovná č. 58). Dochované sú zbytky múrov, momentálne zarastené náletovou zeleňou.

3. meštiansky dom, Lazovná č. 13 – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 2433/0. V januári 2006 pod váhou ťažkého snehu došlo k zrúteniu časti strechy. Následne bola začatá rekonštrukcia objektu, ktorá stále nie je ukončená.

4. meštiansky dom, Horná strieborná č. 18 – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 2422/0. Objekt je neobývaný, čaká na rekonštrukciu.

5. časť objektu Farského dvora, Námestie Š. Moyzesa č. 17, smerom do Krížnej ulice – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 3001/0. Táto časť objektu je značne poškodená, nakoľko do neho zateká z dôvodu poškodenia strešnej krytiny (viditeľné zo zadnej strany). Interiéry sú zdevastované, prepadnuté stropy na 1. a 2. poschodí.

6. meštiansky dom, Dolná č. 33 – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 2377/0. Objekt dlhodobo nevyužívaný a neudržiavaný. Fasáda je prekrytá ochrannou sieťou.

7. budova kina Hviezda, Skuteckého č. 3. Po odpredaji súkromnému vlastníkovi je objekt devastovaný a pravdepodobná je skôr jeho asanácia ako revitalizácia.

8. tzv. Thurzov dom, Pod Urpínom č. 13 (oproti Krajskému riaditeľstvu PZ) – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 3002/0. Budova je značne poškodená, nakoľko po požiari došlo k zrúteniu strešnej konštrukcie a do objektu až do jeho provizórneho zastrešenia (dnes už neplní svoju funkciu) zatekalo. Dôsledkom čoho došlo poškodeniu obvodových múrov a klenieb (praskliny, poškodená štuková výzdoba). V úrovni druhého nadzemného podlažia je objekt zabezpečený oceľovými ťahadlami.

9. kaplnka sv. Jána pri železničnej stanici Banská Bystrica mesto – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 10034/0, jediná baroková sakrálna stavba v meste, ktorá si zachovala svoju pôvodnú podobu, nakoľko nebola v neskorších obdobiach stavebne upravovaná. Postavená bola v druhej polovici 18. storočia, po roku 1760. Dlhodobo havarijný stav. V dôsledku poškodenia šindľovej strešnej krytiny dochádza k zatekaniu do objektu a poškodzovaniu nástropných a nástenných malieb v interiéri kaplnky. Objekt si rovnako vyžaduje sanáciu muriva proti prenikaniu vlhkosti.

10. objekt bývalého pivovaru, Námestie Š. Moyzesa č. 7 – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 2341/0. Od ukončenia prevádzky starého pivovaru v roku 1971 bol komplex budov neudržiavaný, došlo k zrúteniu časti niektorých objektov v dvornom trakte. Na objekte orientovanom do námestia sa nachádza závesná reťazová strecha, jediná zachovaná svojho druhu. Ako krytina boli pôvodne použité liatinové šablóny.

11. objekt Národného domu, Národná č. 11 – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 108/1 a 108/2. Tento objekt slúži nepretržite svojmu pôvodnému účelu, jediným problémom je jeho neukončená rekonštrukcia (farebné zjednotenie fasády – hotelová časť a operná časť, výmena okien a dverí)

12. meštiansky dom, Horná č. 6 – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 10012/0. Objekt je neobývaný, využité sú len obchodné priestory na prízemí. Čaká na komplexnú rekonštrukciu.