Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Články

Dolná ulica v rokoch 1870 a 1905

Zástavbu konca Dolnej ulice smerom k Dolnému námestiu tvoril súbor budov zvaných kláštor, súčasťou ktorého bol aj kostol Sv. Alžbety. Z pôvodnej zástavby sa zachoval len kostol a domy č. 47 a 51. Rohový dom č. 55 (zbúraný po II.…

Štadlerovo nábrežie

Nábrežie Hrona na úseku od Národnej ulice po Hušták, dodnes nesie meno podnikateľa, dozorcu banskobystrického evanjelického zboru a filantropa, Teofila Štadlera. V roku 2022 sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia. V roku 1903 venoval 17 tisíc zlatých na úpravu…

poukázanie 2% z dane do 30.4.2023 ďakujeme

Realizáciu projektov a aktivít Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného môžete podporiť aj poukázaním 2% z dane. Všetky prostriedky získané v predchádzajúcich rokoch išli predovšetkým na nákup drevín pre obnovu verejnej zelene v Banskej Bystrici. V minulom roku sme finančné prostriedky…

Revitalizácia urpínskych serpentín pokračuje

V rámci participatívneho rozpočtu skončil aj vďaka vašim hlasom projekt Urpínske serpentíny III. na prvom mieste. V súčasnosti sa na viacerých úrovniach urpínskych serpentín realizujú práce, ktoré zahŕňajú ďalšiu úpravu chodníkov, opravu a doplnenie zábradlí, vyčistenie chodníkov od napadaného kamenia…

Vyčistenie okolia krytu civilnej ochrany pod Urpínom

Jednou z tohtoročných aktivít spolku bolo vyčistenie okolia krytu civilnej ochrany pod Urpínom, za železničnou stanicou Banská Bystrica mesto. Takmer 20 rokov neudržiavané miesto, znečistené odpadom, zarastené náletovou zeleňou. Celkovo boli z daného miesta vyvezené 4 veľkokapacitné kontajnery odpadu. V…

Predajňa Julius Meinl v Banskej Bystrici

Firma Julius Meinl bola založená v roku 1862 vo Viedni. Svoju predajňu otvorila aj v Banskej Bystrici, a to v roku 1934. Nachádzala sa na prízemí domu č. 25 na Hlavnom námestí, napravo od hodinovej veže. Pod svojim pôvodným názvom…

Revitalizácia Urpínskych serpentín

Projekt „Urpínske serpentíny II.“ skončil v roku 2020, v rámci participatívneho rozpočtu, na prvom mieste. Vďaka podpore obyvateľov mesta sa tak podarilo vo väčšej miere sústrediť naše aktivity na túto Banskobystričanmi vyhľadávanú a využívanú lokalitu. Obsahom toho projektu bolo obnovenie…