Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Štadlerovo nábrežie

Nábrežie Hrona na úseku od Národnej ulice po Hušták, dodnes nesie meno podnikateľa, dozorcu banskobystrického evanjelického zboru a filantropa, Teofila Štadlera. V roku 2022 sme si pripomenuli 200. výročie jeho narodenia. V roku 1903 venoval 17 tisíc zlatých na úpravu časti hronského nábrežia, ktorá zahŕňala vybudovanie oporného múru so zábradlím, chodníka s lavičkami, verejného osvetlenia a výsadbu stromoradia. Rýchly rozvoj automobilovej  dopravy v druhej polovici 20. storočia, prispel k radikálnemu zásahu do podoby Štadlerovho nábrežia. V súvislosti s rozšírením rýchlostnej cesty popri Hrone a s predĺžením Kuzmányho ulice až po Hušták, došlo k zbúraniu ôsmich z deviatich domov/budov, ktoré tvorili pôvodnú zástavbu. Jediný objekt, ktorý sa vyhol asanácii bola budova dievčenského gymnázia (neskôr základná škola a v súčasnosti Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, pôvodne Štadlerovo nábrežie č. 9). Vo fotogalérii Vám prinášame dobové zábery tejto časti nábrežia vrátane zbúraných objektov.

Zdielajte na