Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Banskobystrickí vydavatelia pohľadníc II.

Téme banskobystrických fotografov a vydavateľov pohľadníc sme sa venovali v minulosti v samostatnom článku. Dnes sa pozrieme na vydávanie pohľadníc z trochu iného uhla, pričom sme jednotlivým vydavateľom vo fotogalérii priradili viacero ukážok z ich tvorby. Prvé pohľadnice, ktoré sa dostávali na náš trh koncom 19. storočia pochádzali od vydavateľov  z rôznych častí vtedajšieho Rakúska – Uhorska. Po roku 1918 získali viac menej monopol  na vydávanie pohľadníc na území Československa, slovenskí a českí kníhtlačiari a fotografi, ako aj väčšie vydavateľstvá. Podľa dostupných zdrojov sa pri banskobystrických pohľadniciach stretávame s viac ako šiestimi desiatkami vydavateľov, pričom veľkému množstvu pohľadníc je ťažko prisúdiť ich pôvod, vzhľadom na absenciu akéhokoľvek označenia. Autormi prvých pohľadníc boli banskobystrickí kníhtlačiari Elek Ivánszky, Mór Sonnenfeld, Filip Machold, Jakub Karmiol, Adolf Walther, Bernát Strelinger a fotografi Tivadar Krausz a Otto Lechnitzky (okolo roku 1920 preberá fotoateliér jeho syn Alexander). Neskôr, čo sa týka veľkosti ponúkaného sortimentu, nastupujú na trh veľké vydavateľstvá ako Ústredné učiteľské kníhkupectvo (pobočku malo na Hornej ulici č. 12), banskobystrické vydavateľstvo “Luna“, “ Tatran“, “Slovakotour“, “ R.C.R. Bratislava“  a české vydavateľstvo “ Grafo Čuda Holice“. Pri prvých pohľadniciach sa stretávame s celým radom tlačiarenských techník, ako sú litografia, svetlotlač, kníhtlač, pričom bežné bolo kolorovanie čiernobielych tlačí. Prvé fotopohľadnice so zábermi Banskej Bystrice prinieslo v roku 1922 pražské vydavateľstvo “ Foto – Fon“. Fotopohľadnice veľmi rýchlo vytlačili z trhu pohľadnice vyrábané tradičnými tlačiarenskými technikami. Celková ponuka pohľadníc na trhu sa rozrástla a stali sa aj cenovo dostupnými. Presný počet vydaných pohľadníc je veľmi ťažké stanoviť, keďže nie sú katalogizované. Podľa zdrojov zo zberateľských kruhov by bolo možné odhadnúť ich celkový počet v intervale 3500 – 4000 kusov. Uvádzať menovite celý rad vydavateľov a vydavateľstiev v samotnom článku by vzhľadom na ich počet nemalo zmysel. Oboznámite sa s nimi a ich tvorbou vo fotogalérii.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď