Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image
Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný

Prísaha banskobystrického richtára z roku 1542

Ja, (meno), sľubujem a prisahám pri všemohúcom Bohu a pri jeho jednorodenom synovi, našom Pánovi Ježišovi Kristovi a všetkých svätých, mojom a našom najmilostivejšom pánovi, kresťanskom kráľovi v Uhorsku, aj našej milostivej pani kráľovnej (meno), že budem verný a stály voči mestu obecnému a súdnej právomoci tu v Banskej Bystrici.

Zbožných, poslušných si budem ctiť a prostých tiež podporovať, vážiť si, radiť a pomáhať im, pred škodou varovať a odvracať ju, nakoľko viem a je mi možné.

Vždy keď budem predvolaný pred vrchnosťou kvôli súdnej porade alebo mestu obecnému poslušne sa dostaviť, nebudem absentovať, ak nebudem mať na to počestnú a oprávnenú príčinu. Vtedy nech mi to vrchnosť povolí.

Prisahám a sľubujem tiež, že ohľadom vecí, ktorých vybavenie na súde alebo v rade sa bude odo mňa požadovať, nech sa to týka tela, života, cti alebo majetku, nič a nikoho nevynímajúc, rovnako chudobným ako bohatým verne a úprimne budem radiť a spravodlivo súdiť podľa poriadku správnych, počestných, spravodlivých a primeraných zvyklostí, zákonov, slobôd – privilégií a poriadkov – štatútov krajinského súdu a mesta, podľa môjho najlepšieho rozumu, nikoho v tom nešetriac, neberúc ohľad na nikoho, ani na priateľstvo, nepriateľstvo, protivenstvo, ani dar si za to nevezmúc.

Ďalej prisahám a sľubujem, že čo sa na súde alebo v rade bude konať, o čom bude rozhodovať a radiť, to nikomu nezverejním, ani kvôli varovaniu, ale celý svoj život to budem držať v tajnosti a mlčať o tom, ako aj starať sa o výkon rozsudkov a vždy za ním stáť, neskoršie ich nenapádať a neprotirečiť im tajne ani verejne, ale to vždy chváliť, pokoj a právo podľa svojich možností pomáhať robiť, vykonávať a uplatňovať a vo všetkom ostatnom verne a úprimne spoluzasadať, posudzovať a radiť, podľa zvyklostí a náležitostí právnej cesty konať a držať sa verne a bezpečne.

Ak by som proti tomu niečo opovážlivo učinil alebo to porušil, nech sa vykoná nado mnou prísny súd nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nad nespravodlivých richtárov ako sudca a radca je postavený. Teda uchovaj nás a pomôž nám, Bože a všetci svätí, skrze Ducha svätého. Amen.

(zdroj: Korene medeného mesta / Jozef Ďuriančik – Banská Bystrica : TRIAN spol. s r. o. 2010; str. 20, pozn.4 )

 

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď