Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Dolné námestie

– Szt. István tér
– Dolné námestie
– Námestie S. H. Vajanského