Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Skuteckého

– Kasárenská ulica
– Laktanya utcza
– Dr. Deák Ferencz utcza
– Súdobná ulica
– Hitlerova ulica
– Stalinova ulica
– Ulica Obrancov mieru
– Ulica Dominika Skuteckého