Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Katovná

– Körfa utcza
– Katovná ulica
Katovná ulica tvorí spojnicu medzi Strieborným námestím a Lazovnou ulicou. Zástavbu kedysi tvorili prízemné domy postavené z vonkajšej strany mestských hradieb.