Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Národná

– Kammerhof
– Komorský dvor
– Kamara udvari aljáró
– Grof Serényi utcza
– Sokolská ulica
– Národná trieda
– Národná ulica
– Ulica Februárového víťazstva
– Národná ulica