Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Kollárova

– Fogház utcza
Kollárova ulica vznikla spojením ulíc Za sedriou a Za kasárňou, ktoré pôvodne delila križovatka pri bývalom bábkovom divadle (dnes modlitebňa Cirkvi adventistov siedmeho dňa)