Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Kukučínova

– Beniczky L. utcza
– Na Potôčku
– Kukučínova ulica