Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Lazovná

– Badergasse
– Kúpeľná ulica
– Župná ulica
– Vármegye utcza
– Károly Péter utcza
– Ulica Martina Rázusa
– Ulica Maxima Gorkého
– Lazovná ulica