Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Námestie Štefana Moyzesa

– Kirchen
– Vár tér
– Mátyás tér
– Piacz tér
– Horné námestie
– Námestie Červenej armády
– Námestie Baníckeho povstania
– Námestie Štefana Moyzesa