Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Šoltésovej

Krátka dláždená ulička, ktorá tvorí spojnicu medzi ulicami Skuteckého a Kollárovou. Názov nesie po slovenskej spisovateľke, redaktorke a publicistke Elene Maróthy – Šoltésovej (* 8.1.1855 – Krupina – † 11.2.1939 – Martin). Ulička bola pôvodne po obidvoch stranách lemovaná súvislou alejou guľovitých javorov. Aj vzhľadom na vek stromov, tieto už nie sú v súčasnosti v dobrom stave. Na niektorých miestach boli staré stromy nahradené iným druhom drevín.