Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Janka Kráľa

– Záhradná ulica
– Kert utcza
– Kónyves Kálman utcza
– Parková ulica
– Ulica Janka Kráľa