Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Posledné príspevky

 • Mariánsky stĺp

  Mariánsky stĺp

  V hornej časti námestia pred Oberhausom stál od roku 1681 Mariánsky stĺp. O stavbu stĺpa v mene katolíckych veriacich požiadal jezuitský superior Ján Haeffel. S jeho stavbou sa začalo v roku 1679 a […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Ochranné pätníky na objektoch v Banskej Bystrici

  Ochranné pätníky na objektoch v Banskej Bystrici

  V minulosti poškodeniu vjazdov do domov (piliere, resp. ostenia portálov), stien budov a ich nároží od kolies vozov a kočiarov bránili ochranné pätníky. Postupne ale začali tieto strácať svoj význam. Napriek tomu, že […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Prísaha banskobystrického richtára z roku 1542

  Ja, (meno), sľubujem a prisahám pri všemohúcom Bohu a pri jeho jednorodenom synovi, našom Pánovi Ježišovi Kristovi a všetkých svätých, mojom a našom najmilostivejšom pánovi, kresťanskom kráľovi v Uhorsku, aj našej milostivej pani kráľovnej (meno), […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Rekordné teploty v Banskej Bystrici

  * Viete že, doteraz najnižšia teplota v Banskej Bystrici (meteostanica Jesenský vŕšok – v súčastnosti už neexistuje) bola nameraná 11.1. 1968 a mala hodnotu -25,3 °C ? Najvyššia teplota v […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Mestské múzeum

  Mestské múzeum

  Mestské múzeum bolo založené v roku 1889. Za jeho zrodom stáli mešťanosta Július Cesnak a hlavný mestský notár Dr. Štefan Holesch. Jeho hlavnou úlohou bolo zbierať a zachrániť pamiatky, zachytiť národopisné zvláštnosti a krásy […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Alegória siedmich smrteľných hriechov

  Alegória siedmich smrteľných hriechov

  * Viete, že na oporných pilieroch farského kostola sa nachádzajú figurálne plastiky, znázorňujúce sedem smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť) ? Z dvoch plastík sa zachovali len […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Fontána na Námestí SNP

  Fontána na Námestí SNP

  K neodmysliteľnému koloritu banskobystrického námestia patrí aj fontána. So stavbou fontány sa začalo v roku 1633, za richtára Jána Reulla. Miestny kamenársky majster Tomáš Wolf začal v strede námestia stavať […]

  pokračujte v čítaní
   
 • 120. výročie narodenia architekta Ladislava Hudeca

  120. výročie narodenia architekta Ladislava Hudeca

  Medzi významnými osobnosťami Banskej Bystrice má nepochybne svoje miesto aj architekt a staviteľ  Ladislav Hudec. Ladislav Hudec sa narodil 8.1 1893 v Banskej Bystrici, ako najstaršie zo šiestich detí, v rodine architekta […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Banská Bystrica v obrazových cykloch

  Banská Bystrica v obrazových cykloch

  Banská Bystrica sa dostala ako námet do dvoch veľkých obrazových cyklov. Prvý vyšiel v rokoch 1919 – 1923 pod názvom „Krásy republiky Československé“, ako súbor 110-tich reprodukcií od akademického maliara […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Zvolenská stolica

  Zvolenská stolica

  Po rozpade Veľkomoravskej ríše a vzniku Uhorska sa Slovensko stávalo pevnejšou súčasťou nového štátneho útvaru len pomaly a postupne. Územie neskoršej Zvolenskej stolice sa včlenilo do uhorského štátu až v druhej polovici […]

  pokračujte v čítaní