Vitajte na našej stránke

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný je dobrovoľné občianske združenie obyvateľov a sympatizantov mesta Banská Bystrica, ktoré chce svojou činnosťou obnovovať a zachovávať jeho historické a kultúrne hodnoty, zvyšovať historické povedomie ľudí a rozvíjať tak v nich patriotizmus a hrdosť na svoje mesto. Pozitívnymi príkladmi chce podporovať estetické cítenie a realizovaním aktivít so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev zlepšovať životné prostredie v Banskej Bystrici.

Novinky »

Kolkárenská spoločnosť v Banskej Bystrici

Kolkárenská spoločnosť v Banskej Bystrici

Banskobystrická kolkárenská spoločnosť bola založená v roku 1865. V roku 1877 spoločnosť zakúpila pozemky na Štadlerovovm nábreží, susediace s múrmi...

 
Pohľad na námestie z veže barbakanu

Pohľad na námestie z veže barbakanu

Na zábere je zachytené banskobystrické námestie v rokoch 1908 a 1923. V priebehu 15 rokov došlo hneď k niekoľkým zmenám. Po zbúraní budovy banskej komory...

 
Prosba o pomoc

Prosba o pomoc

Milí priatelia a sympatizanti! Od 15. 1. 2015 prebieha verejná zbierka na opravu havarijného stavu Kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri Malej stanici v Banskej...

 
Pozdrav

Pozdrav

Prajeme všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, a úspechov v roku 2017.

 
Za 2 % z daní bolo v parčíku pred mestským úradom vysadených 9 nových stromčekov

Za 2 % z daní bolo v parčíku pred mestským úradom vysadených 9 nových stromčekov

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný  aj tento rok použil  finančné prostriedky z 2% z daní v celkovej sume 670,- € na obnovu verejnej zelene....

 
Sokolská župa Pohronská – Detvan

Sokolská župa Pohronská – Detvan

Za zakladateľov telovýchovnej jednoty Sokol môžeme považovať Miroslava Tyrša a Jindřicha Fügnera. Aktivity smerujúce k vzniku sokolskej obce sa objavujú...