Vitajte na našej stránke

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný je dobrovoľné občianske združenie obyvateľov a sympatizantov mesta Banská Bystrica, ktoré chce svojou činnosťou obnovovať a zachovávať jeho historické a kultúrne hodnoty, zvyšovať historické povedomie ľudí a rozvíjať tak v nich patriotizmus a hrdosť na svoje mesto. Pozitívnymi príkladmi chce podporovať estetické cítenie a realizovaním aktivít so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev zlepšovať životné prostredie v Banskej Bystrici.

Novinky »

Hrobka rodiny Herritzovcov

Hrobka rodiny Herritzovcov

Hrobka rodiny Herritzovcov (veľkostatkári a pivovarníci) bola postavená na západnom okraji rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moyzesa, v tesnej...

 
Banskobystrické strelecké kasárne

Banskobystrické strelecké kasárne

Prinášame vám panoramatický pohľad na areál streleckých kasární. Tieto boli postavené v rokoch 1893 -1894 spolu s evanjelickým gymnáziom, ako prvé...

 
200. výročie narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča

200. výročie narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča

Dňa 30. marca si pripomíname 200. výročie narodenia štúrovského básnika a evanjelického kňaza Andreja Braxatorisa Sládkoviča (* 30. marca 1820 Krupina...

 
Za farbou indiga

Za farbou indiga

V roku 2017 pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici výstavu Modrotlač – za farbou indiga. Autorom výstavy a sprievodného textu je historik...

 
Už viac ako 3500 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

Už viac ako 3500 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

 
Fatra, prvá slovensko-česká ovocinárska účastinná spoločnosť

Fatra, prvá slovensko-česká ovocinárska účastinná spoločnosť

Fatra, prvá slovensko-česká ovocinárska účastinná spoločnosť bola založená v roku 1919. Zameranie podniku bolo od začiatku orientované na spracovanie...