Vitajte na našej stránke

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný je dobrovoľné občianske združenie obyvateľov a sympatizantov mesta Banská Bystrica, ktoré chce svojou činnosťou obnovovať a zachovávať jeho historické a kultúrne hodnoty, zvyšovať historické povedomie ľudí a rozvíjať tak v nich patriotizmus a hrdosť na svoje mesto. Pozitívnymi príkladmi chce podporovať estetické cítenie a realizovaním aktivít so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev zlepšovať životné prostredie v Banskej Bystrici.

Novinky »

Kalendár na rok 2018

Kalendár na rok 2018

Milí Banskobystričania, tak ako po minulé roky, pokračujeme v tradícii vydávania historického kalendára aj tento rok. Na rok 2018 pripravujeme stolový kalendár...

 
Ulica Timravy

Ulica Timravy

Prinášame vám na porovnanie identický záber, a to pohľad do ulice Timravy v mestskej časti Uhlisko, pri pohľade z Bellušovej ulice. Prvá fotografia pochádza...

 
Historické zábery Banskej Bystrice v novootvorenej reštaurácii

Historické zábery Banskej Bystrice v novootvorenej reštaurácii

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný poskytol skeny historických záberov za účelom zhotovenia ich zväčšenín, ktoré dotvárajú interiér...

 
Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Sieť roľníckych vzájomných pokladníc pôsobila na území Slovenska v rokoch 1924 až 1948. Išlo o úverové družstvá, ktoré centrálne zastrešoval Zväz...

 
Budova rímskokatolíckej ľudovej dievčenskej školy

Budova rímskokatolíckej ľudovej dievčenskej školy

Budova rímskokatolíckej ľudovej dievčenskej školy stála na Štadlerovom nábreží v blízkosti sútoku potoka Bystrica a rieky Hron. Pôvodne bola výuka...

 
Dom na Námestí Slovenského národného povstania č. 23

Dom na Námestí Slovenského národného povstania č. 23

Na zábere je zachytená budova súčasného sídla Banskobystrického samosprávneho kraja v rokoch 1900 a 1930. V roku 1910 bolo pôvodné zastrešenie nárožia...