Vitajte na našej stránke

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný je dobrovoľné občianske združenie obyvateľov a sympatizantov mesta Banská Bystrica, ktoré chce svojou činnosťou obnovovať a zachovávať jeho historické a kultúrne hodnoty, zvyšovať historické povedomie ľudí a rozvíjať tak v nich patriotizmus a hrdosť na svoje mesto. Pozitívnymi príkladmi chce podporovať estetické cítenie a realizovaním aktivít so zameraním na skrášľovanie a udržiavanie verejných priestranstiev zlepšovať životné prostredie v Banskej Bystrici.

Novinky »

Sokolská župa Pohronská – Detvan

Sokolská župa Pohronská – Detvan

Za zakladateľov telovýchovnej jednoty Sokol môžeme považovať Miroslava Tyrša a Jindřicha Fügnera. Aktivity smerujúce k vzniku sokolskej obce sa objavujú...

 

Nový kalendár – Banská Bystrica 2017

Baner 2017 Letak A5 2017

 
Banská Bystrica na pohľadniciach vydavateľa Filipa Macholda

Banská Bystrica na pohľadniciach vydavateľa Filipa Macholda

V roku 1908 vydal Filip Machold sériu kolorovaných pohľadníc, pre ktorú je charakteristická biela pasparta, v ktorej sú jednotlivé zábery umiestnené a...

 
Už viac ako 3000 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

Už viac ako 3000 fotografií venovaných Banskej Bystrici na jednom mieste

 
Banská Bystrica v roku 1905

Banská Bystrica v roku 1905

Na súbore fotografií z vydavateľstva Adolfa Waltera je zachytená podoba Banskej Bystrice v roku 1905.

 
Hlavné námestie v roku 1875

Hlavné námestie v roku 1875

Prinášame Vám ďalšiu fotografiu Hlavného námestia od fotografa Karla Kinszkého z roku 1875. Záber bol zhotovený z dnešnej budovy Tatra banky na Dolnej...