Domovská stránka » Projekty » Slnečné hodiny v Banskej Bystrici (zatiaľ) nebudú.

 
 

Slnečné hodiny v Banskej Bystrici (zatiaľ) nebudú.

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný mal na rok 2013 v pláne obnovu slnečných hodín na mestskej veži. Lenže, človek mieni a život mení. Vzhľadom na to, že objekt veže je zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok, posledné slovo mal Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici. Ten svojim rozhodnutím z 1. 8. 2013 rozhodol, že zámer realizácie obnovy slnečných hodín je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom neprípustný. (Výtvarný návrh vychádzal z ciferníka slnečných hodín zo Starého zámku v Banskej Štiavnici, ktoré pochádzajú približne z rovnakého obdobia).