Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Liehovar Perla

Perla – továreň na liehové nápoje, likérové špeciality, ovocné vína a šťavy. Pod týmto názvom v roku 1948 skončila prevádzka prvého banskobystrického liehovaru ako súkromného podniku. Zakladateľ Prvej Banskobystrickej destilácie na ovocie a cognac bol Jozef Löwy. Jeho iniciály sa dodnes nachádzajú na atike administratívnej budovy liehovaru. Firma v roku 1921 od mesta kupuje vyše polhektárový pozemok na Horných lúkach, za účelom výstavby nového závodu. Dnes sa v týchto miestach nachádzajú internáty UMB na Triede SNP. K zrealizovaniu zámeru nedošlo a pozemok sa dostáva v roku 1936 do vlastníctva drevárskej firmy Industria, účastinnej spoločnosti. Tá ho vyžívala na skladovanie dreva. Medzitým liehovar v Hornej ulici získavajú manželia Leopold a Matilda Munelsovci, ktorí vlastnili aj neďaleko stojacu kamennú vilu v Hornej ulici č. 69. V apríli 1947 získava liehovar v exekučnej dražbe rodina Nutterovcov, ktorá ho mala od 2. januára 1940 v prenájme. O necelý rok bola na podnik uvalená národná správa, a následne sa podnik v roku 1950 dostáva do vlastníctva Stredoslovenského kvasného priemyslu, národný podnik Trenčín. V roku 1952 preberá vlastníctvo banskobystrický liehovar Fatra, národný podnik a v roku 1960 správa majetku prechádza na Stredoslovenské konzervárne a liehovary, národný podnik Liptovský Mikuláš. Zakrátko dochádza k ukončeniu výroby a k asanácii časti závodu, za účelom výstavby obchodného domu Hron (dnes Prior), dokončeného v roku 1964. Z pôvodného závodu sa zachovala budova administratívy a predajne v Hornej ulici č. 52 a jedna z výrobných hál, ktorá tvorí súčasť polyfunkčného objektu v Robotníckej ulici č. 4. K názvu „Perla“ a ochrannej známke sa v roku 1992 vrátil 1. hostinský pivovar na Slovensku. V prevádzke bol do konca roku 2016.

Zdielajte na