Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Obnoviť súpisné a orientačné čísla budov v historickom centre podľa vzoru z 1. ČSR

Ďalším zámerom spolku je vrátiť na budovy historického centra mesta tabule so súpisným a orientačným číslom podľa vzoru z 1. ČSR. Tabuľa okrem orientačného čísla zároveň označovala aj ulicu, na ktorej sa budova nachádzala. Podľa našich zistení sa typ písma používaného na banskobystrických tabuliach bežne nevyskytoval a pravdepodobne bol vytvorený iba pre potreby Banskej Bystrice. Dnes môžeme tieto tabule vidieť už iba v Národnej ulici a v Lazovnej ulici.

 
 

Ďaľší príspevok Projekty

 
 

Zdieľaj tento príspevok