Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Domy banskobystrických lekárov

Lekárske povolanie v období I. Československej republiky bolo upravené zák. č. 113/1929 Zb. o lekárskych komorách a zák. č. 114/1929 Zb. o výkone lekárskej praxe, ktoré stanovovali nové pravidlá a podmienky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. K zásadným zmenám dochádza po skončení II. svetovej vojny, ktoré mali za následok postupný zánik výkonu lekárskej činnosti na súkromnej báze. Pomery nanovo upravili zák. č. 49/1947 Zb. o poradenskej zdravotnej starostlivosti, zák. č. 185/1948 Zb. o poštátnení liečebných a ošetrovacích ústavov a o organizácii štátnej ústavnej liečebnej starostlivosti, ako aj vládne nariadenie č. 219/1948 Zb. o ústavoch národného zdravia. Lekári sa stali štátnymi zamestnancami a zo súkromných ordinácii sa postupne presunuli do novozriadených zdravotných stredísk, a do existujúcich resp. nových nemocníc. V galérii vám prinášame fotografie domov vybraných banskobystrických praktických lekárov, špecialistov a zubárov. Vo svojich domoch mali spravidla zriadené aj ordinácie. Niektorí lekári investovali aj do výstavby obytných nájomných domov, kde sa popri vlastnom byte a ordinácii, nachádzali aj ďalšie bytové jednotky, slúžiace na prenájom.

Zdielajte na