Domovská stránka » Projekty » Realizovať kvetinovú výzdobu pod sochou partizána

 
 

Realizovať kvetinovú výzdobu pod sochou partizána

 

V medzivojnovom období existovala v priestore pod sochou partizána kvetinová výzdoba (viď obrázok). Cieľom spolku je kvetinovú výzdobu obnoviť. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, sa v súvislosti s pripravovanou revitalizáciu lesoparku na Urpíne počíta s využitím tochto miesta na opätovnú výzdobu. Zo strany spolku bude vyvinutá iniciatíva, aby sa kvetinová výzdoba obnovila v pôvodnom stave, alebo aspoň v maximálne možnej miere.