Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Realizovať kvetinovú výzdobu pod sochou partizána

V medzivojnovom období existovala v priestore pod sochou partizána kvetinová výzdoba (viď obrázok). Cieľom spolku je kvetinovú výzdobu obnoviť. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, sa v súvislosti s pripravovanou revitalizáciu lesoparku na Urpíne počíta s využitím tochto miesta na opätovnú výzdobu. Zo strany spolku bude vyvinutá iniciatíva, aby sa kvetinová výzdoba obnovila v pôvodnom stave, alebo aspoň v maximálne možnej miere. Iniciatívu nášho spolku sa v roku 2021 podarilo v súčinnosti s mestom Banská Bystrica zrealizovať.

 
 

Ďaľší príspevok Projekty

 
 

Zdieľaj tento príspevok